Протокол

ПРОТОКОЛ

установчих зборів засновників громадської спілки

«Асоціація  сприяння розвитку винному та

гастрономічному туризму  в Україні»

 

«_____________»___________ 2014                                                                                                                                                                      місто Київ

 

 

Засновники: Іванов Сергій Віталійович, Голубаха Ігор Анатолійович, Кучеренко Володимир Михайлович.

Запрошені: Мостенська Тетяна Леонідівна, Доценко Віктор Федорович, Шиян Петро Леонідович, Любіцева Ольга Олександрівна, Шандор Федір Федорович, Мотузенко Олена Олександрівна, Басюк Дарія Іванівна, Білько Марина Володимирівна, Загоруйко Віктор Опанасович, Бойко Микола Костянтинович, Гречко Ніна Яківна, Бабич Ірина Михайлівна, Ковач Олександр Іванович, Сокол Тетяна Георгіївна, Балабанов Геннадій Васильович, Уварова Анна Євгенівна, Гріценко Ніна Олексіївна, Сологуб Юрій Іванович, Розметова Олена Григорівна, Верес Катерина Олександрівна, Пархоменко Петро, Вихованець Ірина, Грищенко Ніна Олексіївна, Юрченко Антоніна, Сидоренко Дмитро Володимирович

Обрали: головуючого на установчих зборах;

           Секретаря для ведення протоколу установчих зборів.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1) Про цілі і завдання громадської спілки «Асоціація сприяння розвитку винного та гастрономічного туризму  в Україні».

2) Прийняття рішення про визначення найменування та за наявності - скороченого найменування громадської спілки «Асоціація сприяння розвитку винного та гастрономічного туризму  в Україні».

3) Прийняття рішення про затвердження статуту громадської спілки «Асоціація сприяння розвитку винного та гастрономічного туризму  в Україні».

4) Прийняття рішення про обрання керівника, органів управління громадської спілки «Асоціація сприяння розвитку винного та гастрономічного туризму  в Україні» відповідно до затвердженого статуту.

5) Прийняття рішення про визначення особи, яка має право представляти громадську спілку «Асоціація сприяння розвитку винного та гастрономічного туризму  в Україні» у правовідносинах з державою та іншими особами і вчиняти дії від імені громадської спілки без додаткового уповноваження.

6) Прийняття рішення про визначення особи, яка має право представляти громадську спілку «Асоціація сприяння розвитку винного та гастрономічного туризму  в Україні» для здійснення реєстраційних дій.

 

І. СЛУХАЛИ: Про цілі і завдання громадської спілки «Асоціація сприяння розвитку винного та гастрономічного туризму  в Україні».

ВИСТУПИЛИ: Ректор, професор Іванов С. В. привітав членів установчих зборів та наголосив на актуальності та нагальності створення громадської спілки «Асоціація сприяння розвитку винного та гастрономічного туризму  в Україні» (далі – ГС «Асоціація  ВГТ»).

ГС «Асоціація  ВГТ» створюється з  метою  сприяння розвитку винного та гастрономічного туризму в Україні шляхом популяризації оригінальної винної, гастрономічної та  кулінарної  продукції, поширення  автентичних національних традицій виноробства та кулінарії, створення та промоції винних і гастрономічних маршрутів, популяризацію національного  тематичного туристичного продукту на території України та за кордоном.

Засновниками  ГС «Асоціація  ВГТ»  є  Національний університет харчових технологій, Всеукраїнська асоціація туроператорів України, Українська корпорація по виноградарству та виноробній промисловості «Укрвинпром».

Завданнями ГС «Асоціація  ВГТ» є об'єднання зусиль  підприємств, установ і організацій,  які  функціонують  в  галузі  туризму, готельного та ресторанного бізнесу, винноробної та харчової промисловості, громадських неприбуткових організацій, вищих  навчальних  закладів   з  метою  сприяння розвитку винного та гастрономічного туризму в Україні; вивчення та поширення кращого світового досвіду розвитку винного та гастрономічного туризму, налагодження міжнародної співпраці для популяризації вітчизняної еногастрономічної продукції та національних кулінарних традицій;

УХВАЛИЛИ:

 1. Інформацію взяти до уваги. Підтримати створення громадської спілки «Асоціація сприяння розвитку винного та гастрономічного туризму  в Україні».

ІІ. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про визначення найменування та за наявності - скороченого найменування громадської спілки «Асоціація сприяння розвитку винного та гастрономічного туризму  в Україні».

         ВИСТУПИЛИ:

Іванов С. В. представив повне і скорочене найменування громадської спілки:

 Повне найменування:

•        Українською мовою: Громадська спілка «Асоціація  сприяння  розвитку  винного та гастрономічного туризму  в Україні»;

•        Російською мовою: Общественный союз «Ассоциация содействия развитию винного и гастрономического   туризма  в  Украине»;

•        Англійською мовою: Civic Union «Association of assistance wine and   gastronomic   tourism of  Ukraine».

Скорочене  найменування: 

•        Українською мовою: ГС «Асоціація  ВГТ»;

•        Російською мовою: ОС «Ассоциация  ВГТ»;

•        Англійською мовою: CU «Association WGT».

УХВАЛИЛИ:

 1. Затвердити Статут у запропонованій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 28

Проти – 0

Утримались – 0

ІІІ. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про затвердження статуту громадської спілки «Асоціація сприяння розвитку винного та гастрономічного туризму  в Україні».

ВИСТУПИЛИ: Басюк Д. І. представила Статут ГС «Асоціація  ВГТ» сприяння розвитку винного та гастрономічного туризму  в Україні та зазначила мету його діяльності - сприяння розвитку винного та гастрономічного туризму в Україні шляхом популяризації оригінальної винної, гастрономічної та  кулінарної  продукції, поширення  автентичних національних традицій виноробства та кулінарії, створення та промоції винних і гастрономічних маршрутів, популяризацію національного  тематичного туристичного продукту на території України та за кордоном.

 Завданнями ГС «Асоціація  ВГТ» є:

 • об'єднання зусиль  підприємств, установ і організацій,  які  функціонують  в  галузі  туризму, готельного та ресторанного бізнесу, винноробної та харчової промисловості, громадських неприбуткових організацій, вищих  навчальних  закладів   з  метою  сприяння розвитку винного та гастрономічного туризму в Україні;
 • вивчення та поширення кращого світового досвіду розвитку винного та гастрономічного туризму, налагодження міжнародної співпраці для популяризації вітчизняної еногастрономічної продукції та національних кулінарних традицій;
 • створення системи ступеневої освіти підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців для винного та гастрономічного туризму;
 • дослідження природних,  культурно- історичних та суспільних ресурсів винного та гастрономічного туризму регіонів України, розробка та впровадження інноваційних спеціалізованих туристичних продуктів, їх інформаційна та маркетингова підтримка, залучення  власників винноробних та гастрономічних підприємств і фахівців, що працюють в цій сфері до розвитку даної галузі туризму;
 • внесення пропозицій щодо удосконалення законодавчого регулювання винного та гастрономічного туризму,  підвищення якості винних та гастрономічних продуктів;
 • встановлення контактів з усіма зацікавленими особами, підприємствами, освітніми установами, громадськими об’єднаннями, фондами в Україні та за кордоном з метою обміну інформацією, досвідом, об'єднання зусиль для досягнення статутної мети;
 • об'єднання зусиль працівників туристичної сфери, промисловості та освіти  для спільних дій із захисту своїх законних прав, забезпечення професійних і соціальних інтересів, впровадження нових розробок і досліджень з питаннь винного та гастрономічного туризму в Україні;
 • організація та проведення тематичних турів, екскурсій, дегустацій, презентацій,  семінарів, конференцій, форумів тощо з питань розвитку  винного та гастрономічного туризму в Україні;
 • сприяння організації та проведенню  тематичних  благодійних культурних, культурно-оздоровчих і культурно-освітніх програм, фестивалів, виставок в Україні;
 • надання  інформаційно-консультативної допомоги всім зацікавленим особам з питань розвитку винного та гастрономічного туризму в Україні;
 • налагоджування  зв'язків з міжнародними громадськими організаціями, благодійними фондами, освітніми, науковими, іншими організаціями з метою отримання підтримки розвитку винного та гастрономічного туризму в Україні, проведення спільних заходів з метою об'єднання зусиль для досягнення статутної мети;
 • представництво  і захист законних інтересів ГС «Асоціація  ВГТ», а також інтересів членів ГС «Асоціація  ВГТ» в державних та громадських органах; співробітництво  з  органами   влади    з  питань  нормативно-правового регулювання  ринку винного та гастрономічного туризму в Україні;
 • заснування фондів і стипендій для підтримки ініціатив у сфері винного та гастрономічного туризму;
 • проведення соціологічних, сенсорних, маркетингових досліджень   винно- коньячної  і гастрономічної продукції;
 • проведення конкурсів на кращого фахівця, краще підприємство в сфері винного та гастрономічного туризму;
 • створення та підтримка сайту ГС «Асоціація  ВГТ».

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити Статут у запропонованій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 28

Проти – 0

Утримались – 0

ІV. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про обрання керівника, органів управління громадської спілки «Асоціація сприяння розвитку винного та гастрономічного туризму  в Україні» відповідно до затвердженого статуту.

ВИСТУПИЛИ: Басюк Д. І. запропонувала обрати президентом – Іванова С. В., віце-президентом по створенню та просуванню туристичного продукту – Голубаху І. А., віце-президентом з питань освіти і науки – Любіцеву О. О., віце-президентом з питань міжнародного співробітництва – Мотузенко О. О., віце-президентом по зв’язкам з підприємствами виноробної та харчової промисловості та готельно-ресторанними закладами – Кучеренка В. М.

До складу ревізійної комісії обрати Мостенську Т. Л. ( голова комісії),  Гречко Н. Я., Розметову О. Г.

          Виконавчим директором призначити Басюк Д. І.

До складу Ради експертів – Доценка В. Ф., Шияна П. Л., Шандора Ф. Ф., Романову Ю. О., Балабанова Г. В., Загоруйка В. О., Сидоренка Д.А., Сокол Т. Г., Білько М. В., Юрченко А.В.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити запропонованих осіб на посади керівного складу громадської спілки «Асоціація сприяння розвитку винного та гастрономічного туризму  в Україні».

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 28

Проти – 0

Утримались – 0

V. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про визначення особи, яка має право представляти громадську спілку «Асоціація сприяння розвитку винного та гастрономічного туризму  в Україні» у правовідносинах з державою та іншими особами і вчиняти дії від імені громадської спілки без додаткового уповноваження.

ВИСТУПИЛИ: Басюк Д. І. запропонувала кандидатуру Іванова Сергія Віталійовича, як особу яка має право представляти громадську спілку «Асоціація сприяння розвитку винного та гастрономічного туризму  в Україні» у правовідносинах з державою та іншими особами і вчиняти дії від імені громадської спілки без додаткового уповноваження.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити Іванова Сергія Віталійовича, як особу яка має право представляти громадську спілку «Асоціація сприяння розвитку винного та гастрономічного туризму  в Україні» у правовідносинах з державою та іншими особами і вчиняти дії від імені громадської спілки без додаткового уповноваження.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 28

Проти – 0

Утримались – 0

VІ. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про визначення особи, яка має право представляти громадську спілку «Асоціація сприяння розвитку винного та гастрономічного туризму  в Україні» для здійснення реєстраційних дій.

ВИСТУПИЛИ: Іванов С. В. запропонував визначити Басюк Дарію Іванівну як особу, яка має право представляти громадську спілку «Асоціація сприяння розвитку винного та гастрономічного туризму  в Україні» для здійснення реєстраційних дій.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити Басюк Дарію Іванівну як особу, яка має право представляти громадську спілку «Асоціація сприяння розвитку винного та гастрономічного туризму  в Україні» для здійснення реєстраційних дій.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 28

Проти – 0

Утримались – 0

 

Головуючий установчих зборів      ___________________________  Іванов С. В.

 

Секретар установчих зборів    ______________________________ Басюк Д. І.

casino siteleri, canlı casino, canlı bahis, bets10, artemisbet, bahis, maç izle, r57 shell, film izle mobilbahis youwin